Certyfikat Akredytacji

Zakres usług
Oprogramowanie CMM

Okno programu Capps Prowadzimy szkolenia i instalacje (w ramach retrofitów) oprogramowania maszyn współrzędnościowych. W czasie modernizacji wykorzystujemy oprogramowanie Capps. Szkolimy i prowadzimy kalibracje także na oprogramowaniu OpenDMIS, TrueMeasure 3.

Okno programu Capps