Certyfikat Akredytacji

Zakres usług:
Nasze certyfikaty

Kliknięcie w miniaturę otworzy odpowiedni plik certyfikatu.
Certyfikat akredytacji na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Szczegółowy zakres akredytacji można znaleźć na stronie PCA:
http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20141,podmiot.html
Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie instalacji i obsługi kontrolerów Maszyn Współrzędnościowych UCC
Certyfikat autoryzacji w zakresie kalibracji wysokościomierzy i długościomierzy Trimos
Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie kalibracji i prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi maszyn współrzędnościowych
obsługiwanych przez oprogramowanie Aberlink 3D