Certyfikat Akredytacji

Zakres usług:
Szkolenia

Maszyna DEA - pomiar detalu podczas szkolenia Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzane u Klienta lub w firmie Mikro Pomiar. Każde szkolenie udokumentowane jest zaświadczeniem o odbyciu szkolenia. Podstawowe szkolenia:
  • podstawy metrologii,
  • szacownie niepewności pomiaru,
  • wzorcowanie przyrządów pomiarowych,
  • pomiary długości i kąta w warunkach warsztatowych,
  • obsługa oprogramowania CMM.
Tematyka i program szkolenia zawsze jest uzgodniony i dostosowany do potrzeb Klienta.