Certyfikat Akredytacji

Zakres usług:
Wzorcowania i kalibracja

Wzorce StepGauge Wykonujemy wzorcowania w akredytacji. Zakres akredytacji mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem:
Szczegółowy zakres akredytacji w dziedzinie wzorcowania przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie długości i kąta:

 • czujniki analogowe, cyfrowe,
 • czujniki do pomiaru sprężynowania wałów korbowych analogowe, cyfrowe,
 • czujniki z uchylnym trzpieniem analogowe, cyfrowe,
 • czujniki analogowe, cyfrowe z wyposażenia urządzeń technologicznych do badania penetracji asfaltu,
 • długościomierze pionowe Abbego,
 • długościomierze poziome (maszyny 1-D),
 • długościomierze poziome Abbego,
 • folie pomiarowe,
 • formy do betonu,
 • głębokościomierze czujnikowe,
 • głębokościomierze mikrometryczne,
 • głębokościomierze suwmiarkowe,
 • głowice mikrometryczne,
 • głowice pomiarowe optyczne,
 • głowice pomiarowe stykowe,
 • głowice pomiarowe stykowe impulsowe,
 • głowice pomiarowe stykowe skanujące,
 • grubościomierze czujnikowe,
 • igły penetracyjne do penetrometrów,
 • kątomierze, wszystkie rodzaje,
 • kątowniki,
 • komparatory do płytek wzorcowych,
 • liniały krawędziowe,
 • liniały powierzchniowe,
 • macki czujnikowe,
 • mikrometry do gwintu,
 • mikrometry laserowe,
 • mikrometry wewnętrzne,
 • mikrometry z wbudowanym czujnikiem,
 • mikrometry zewnętrzne,
 • mikroskopy optyczne do odcisków Brinella,
 • mikroskopy pomiarowe uniwersalne,
 • mikroskopy pomiarowe warsztatowe,
 • pierścienie wzorcowe,
 • płaskie płytki interferencyjne,
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne,
 • płytki wzorcowe (klasy K, 0, 1 , 2),
 • płyty pomiarowe i traserskie,
 • poziomnice budowlane,
 • poziomnice elektroniczne,
 • poziomnice koincydencyjne,
 • poziomnice liniałowe,
 • poziomnice ramowe,
 • profilografometry,
 • projektory pomiarowe,
 • projektory pomiarowe,
 • pryzmy,
 • przymiary bławatne,
 • przymiary składane,
 • przymiary sztywne / półsztywne,
 • przymiary wstęgowe,
 • przyrządy do pomiaru grubości powłok,
 • przyrządy do pomiaru wydłużenia łańcucha,
 • przyrządy do wzorcowania kątowników,
 • przyrządy suwmiarkowe specjalne,
 • sprawdziany gwintowe pierścieniowe,
 • sprawdziany szczękowe,
 • sprawdziany tłoczkowe,
 • sprawdziany trzpieniowe do gwintów,
 • sprawdziany pierścieniowe,
 • suwmiarki,
 • szczelinomierze,
 • średnicówki czujnikowe,
 • średnicówki mikrometryczne dwupunktowe stałe, składane,
 • średnicówki mikrometryczne trójpunktowe,
 • tarcze kontrolne do sprawdzania przymiarów opasujących,
 • transametry,
 • uchwyty / przybory do płytek wzorcowych,
 • ultraoptimetry / optimetry,
 • wałeczki pomiarowe,
 • wkładki płasko - walcowe,
 • współrzędnościowe maszyny pomiarowe,
 • współrzędnościowe ramiona pomiarowe,
 • współrzędnościowe systemy pomiarowe,
 • wysokościomierze cyfrowe (typu Micro Hite, itp.),
 • wysokościomierze suwmiarkowe,
 • wzorce łuków,
 • wzorce nastawcze do wymiarów wewnętrznych,
 • wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych,
 • wzorce zarysu gwintu.